NMT wil meer waarde creëren voor hun bedrijf en klanten door low-code te implementeren

NMT's Resultaten

Over NMT

De branchevereniging Netherlands Maritime Technology (NMT) verbindt, vertegenwoordigt en verbetert de maritieme techniek van Nederland. De belangen van de leden worden het beste behartigd vanuit een sterke en strategische sector. Daarom streeft NMT in Brussel, Den Haag en regionaal naar een langetermijnbeleid voor de maritieme industrie en een gelijk speelveld.

NMT is actief in drie verschillende branches. Ten eerste "innovatie"; de vertegenwoordiging van scheepsbouwers en leveranciers met betrekking tot wet- en regelgeving. De tweede tak is "handel"; NMT is regelmatig aanwezig op conventies of ze nemen deel aan handelsmissies. De derde tak is "Human Capital"; er wordt training en ondersteuning aangeboden voor nieuwe groei in de maritieme industrie.

 

Uitdaging

Een uitdagende factor voor gestructureerde processen en een compleet systeem is dat NMT geen vast product aan haar klanten biedt. De waarde ligt in het verbinden van mensen, iets wat je liever niet in een vast stramien ziet, terwijl NMT werkt met een oud CRM-systeem dat weinig flexibiliteit biedt. Een andere uitdaging is de fragmentatie van informatie. Er zijn veel Word- en Excel-bestanden die op verschillende locaties zijn opgeslagen en waarbij een overzicht ontbreekt. Bovendien zijn verschillende applicaties nog niet geïntegreerd. Kortom, er was behoefte aan meer overzicht en eenheid.

 

Oplossing

Verschillende applicaties (met specifieke functies) functioneren afzonderlijk prima en ze wilden deze applicaties behouden; er was geen goede reden om dit anders in te richten. De oplossing hiervoor is het gebruik van low-code (Bizagi) tussen de applicaties om ze optimaal te laten samenwerken (Best of Breed-structuur). Hierbij dachten we aan applicaties voor CRM, ledenprocessen, projecten, leads, ledenbezoeken en branchebestanden.

Is dit alles? Nee, op de achtergrond is er nog steeds ontwikkeling gaande. Er wordt een SmartLayer-portaal gebouwd voor gebruik door de leden. Dit geeft de leden inzicht in het CRM-systeem, de bedrijvengids wordt geïntegreerd en mensen kunnen zich inschrijven voor projecten.

 

Resultaat

Er zijn resultaten behaald op verschillende gebieden. Een belangrijk resultaat is natuurlijk dat de kosten zijn verlaagd. Het systeem is actueler en nauwkeuriger geworden. Registratie kan nu via de website worden gedaan (in plaats van via e-mail), wat voor beide partijen beter werkt. Verschillende processen zijn geautomatiseerd en kernsystemen zijn nu aan elkaar gekoppeld. Tot slot is er 100% inzicht in bijdragen, bestede tijd en het totale aantal leden.

Het is belangrijk te benadrukken dat er nu een belangrijke toegevoegde waarde is voor leden door inefficiënties in de processen te verwijderen, zodat bijdragen 100% besteed kunnen worden aan het leveren van waarde voor de leden in plaats van aan administratieve taken. Leden zullen in de toekomst meer betrokken worden door hen toegang te bieden tot het portaal. Samengevat zijn er diverse resultaten behaald waar zowel NMT als de klanten van profiteren.

Neem contact op

Be smart, add a layer